Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die wij sluiten, alsmede op alle reserveringen en geleverde diensten zijn Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Eveneens liggen deze bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze diensten gebruik maakt.